Edukacja

Już sama nasza nazwa – Fundacja Edukacyjna Pro MUSICA – wskazuje na główny cel: kształcenie. Wiemy jak istotną rolę w rozwoju każdego człowieka zajmuje właściwie prowadzona edukacja. Mamy również świadomość jak wielka jest potrzeba przekazywania wiedzy o sztuce i kulturze. Zwłaszcza w środowiskach na co dzień pozbawionych dostępu do teatru czy sali koncertowej.  Szkolne podstawy programowe wręcz „skazują” dziś  młode pokolenie Polaków na niewiedzę w dziedzinie muzyki, sztuk plastycznych, teatru… Dlatego postanowiliśmy zmieniać to niekorzystne i szkodliwe zjawisko.

Organizujemy cykliczne koncerty edukacyjne, koncerty kameralne, recitale, koncerty okolicznościowe, konkursy wiedzy o muzyce. W  repertuarze, który przedstawiają współpracujący z nami artyści,  znajduje się muzyka różnych epok i gatunków: od dawnej po współczesną, od klasycznej po jazz, od ludowej po rozrywkową. Uczymy młodych ludzi słuchania muzyki z empatią – tak, by ją rozumieli i szanowali. I w konsekwencji, by stała się ważną częścią ich życia.

Fundacja Edukacyjna Pro MUSICA współpracuje z profesjonalnymi muzykami: solistami, duetami, triami, kwartetami, kwintetami, zespołami. Wszystkie organizowane przez nas przedsięwzięcia prowadzone są przez doświadczonych prelegentów.

KONCERTY EDUKACYJNE organizowane są dla dzieci i młodzieży od początku ich edukacyjnej przygody:

 • Przedszkola

Najmłodsi mają okazję uczestniczyć w cyklu koncertów „Spotkania z Zieloną Półnutką”.

 • Szkoły podstawowe

Do uczniów szkół podstawowych skierowany jest cykl koncertów „Podróże w czasie i przestrzeni”

 • Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Oferta dla młodzieży jest równie różnorodna, jak dla młodszych. Koncerty wybierane są tak, by zainteresować uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie tematy naszych koncertów edukacyjnych oparte są na programie nauczania. 


PRZEDSZKOLA

SPOTKANIA Z ZIELONĄ PÓŁNUTKĄ

Koncerty edukacyjne dla najmłodszych, to bardzo często pierwsze spotkanie dzieci z muzyką na żywo. Pamiętając o tym robimy wszystko, by muzyka zaciekawiała i przyciągała. Uczymy zachowania na koncertach. Skracamy dystans między „widownią” a artystami. Zakładane przez nas treści dydaktyczne przekazujemy w postaci dialogu i zabawy. Jednocześnie współpracujemy z nauczycielami, od których oczekujemy wcześniejszego przygotowania dzieci.

Naszym celem po spotkaniach z przedszkolakami jet to, by dzieci potrafiły:

 • określić nastrój wykonywanej muzyki, rozróżniać muzykę wolną i szybką, odczytywać nastroje w muzyce (muzyka wesoła lub smutna), odróżniać muzykę głośną od cichej
 • nazwać instrument oraz wykonawcę (przyswojenie nazewnictwa określającego muzyka: wykonawca, śpiewak, skrzypek, pianista, flecista, kontrabasista, itp.)
 • wymienić nazwy tańców polskich
 • powiedzieć czym różni się utwór muzyczny od piosenki
 • poprawnie posługiwać się podstawowymi pojęciami muzycznymi (kompozytor, dyrygent, koncert, melodia, rytm, itp.)

Podczas koncertów nie przekazujemy obszernych treści czy „suchych informacji”. Opowiadamy o muzyce w sposób zrozumiały dla każdego dziecka, pragniemy zwrócić jego uwagę, że tak muzyka i instrumenty zmieniały się przez długie lata.

Proponowane przez nas koncerty mogą stanowić wstęp do dalszej pracy z dziećmi, które mogą później narysować swoje wrażenia z koncertu, wziąć udział w dyskusji co im się podobało najbardziej, utrwalać poznane słownictwo, omawiać i wykonywać polskie tańce, itd.

SZKOŁY PODSTAWOWE

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI

Tematy koncertów dla uczniów szkół podstawowych są zawsze zgodne z programami nauczania. Mogą stanowić uzupełnienie lekcji muzyki, plastyki, a nawet języka polskiego czy historii. Przekazywana przez nas wiedza muzyczna nigdy nie jest pozbawiona swojego historyczno-kulturowego kontekstu.

 • Instrumenty muzyczne

Każdy koncert zawiera omówienie i zademonstrowanie uczniom innego instrumentu z poszczególnych grup, włączając do nich również głos ludzki. Każde takie przedsięwzięcie to wyjątkowa możliwość usłyszenia prawdziwego brzmienia instrumentów muzycznych, zapoznania się z ich budową, różnymi technikami gry, a nawet historią.

 • Kompozytorzy

Przed każdym utworem osoba prowadząca koncert przybliża uczniom sylwetkę kompozytora w oparciu o zakres informacji zawarty w programie nauczania.

 • Epoki, gatunki i style muzyczne

Chcemy, by uczniowie potrafili rozróżniać muzykę różnych epok, gatunków i stylów muzycznych. Wprowadzenie do utworu zawiera jego umiejscowienie w konkretnym czasie historycznych, kontekście kulturowym.

 • Literatura muzyczna

Bardzo starannie dobieramy repertuar każdego koncertu. Staramy się, by młodzi ludzie zetknęli się z największymi i najbardziej znanymi utworami muzycznymi, których melodie niejednokrotnie kojarzą przez ich funkcjonowanie w popkulturze. Pragniemy, by potrafili je nazwać i skojarzyć z kompozytorem, epoką.

 • Wrażliwość muzyczna.

Rozwijanie wrażliwości muzycznej jest nadrzędnym i najważniejszym celem naszych koncertów, bowiem najbardziej zależy nam na zainteresowaniu dzieci słuchaniem muzyki, jej odkrywaniem. Pragniemy pokazać uczniom, że dzięki niej są w stanie dostrzec i zrozumieć więcej.

 • Wychowanie

Wpajamy młodym ludziom zasady zachowywania się podczas wystawień artystycznych, szacunku do wykonawców i innych odbiorców koncertów.

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych to młodzi ludzie, których gust muzyczny bardzo często jest już ukształtowany. Naszym zadaniem jest dotrzeć do nich z koncertami na tyle atrakcyjnymi, by zaciekawić ich czymś nowym, dotąd nieznanym. Chcemy otwierać przed nimi nowe horyzonty w kulturze. Dlatego staramy się, by ją lepiej poznali i zrozumieli.

KONKURSY WIEDZY O  MUZYCE

Nie ma nic bardziej motywującego do uważnego przyswajania wiedzy, niż możliwość zdobycia nagrody za nią, dlatego też organizujemy konkursy wiedzy o muzyce. Są one podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas trwania cyklu koncertów edukacyjnych. W konkursie biorą udział uczniowie szkół z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Podzieleni są na dwie grupy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Konkurs składa się z dwóch etapów: Etap I. (pisemny)- przeprowadzany jest przez nauczycieli w szkołach. Zwycięzcy etapu pierwszego reprezentują szkołę w etapie drugim. Etap II.(ustny)- finał konkursu. Zagadnienia konkursowe obejmują zagadnienia poruszane podczas koncertów edukacyjnych: sylwetki kompozytorów, instrumenty muzyczne, epoki, style i gatunki.

Każdy konkurs wiedzy o muzyce to także okazja do dobrej zabawy. Każdy jego etap wzbogacony jest o koncert.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.