20 Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zgoda na udział w Warsztatach osoby niepełnoletniej (.pdf)

Zgoda na pobyt osoby niepełnoletniej (.pdf)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i potwierdź swój udział!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i potwierdź swój udział!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i potwierdź swój udział!