Koncerty Edukacyjne Spotkania z Kulturą 2022 – „Hej, kolęda”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego