Szczegółowy program 17 Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych